Accountancy & Advies


De medewerkers van WEA bieden maatwerk ondersteuning in elke fase van uw administratie. Deze ondersteuning begint bij de inrichting van de administratie. Wij zoeken naar de meest efficiënte financiële huishouding, afgestemd op uw wensen en behoeften. Ook bespreken wij welke rapportages u wenst te krijgen om altijd inzicht in de (financiële) positie van uw onderneming te hebben.

Samenstellen jaarrekeningen

De jaarrekening is een belangrijk document om verantwoording af te leggen aan diverse instanties. Het is dan ook van groot belang dat de informatie in de jaarrekening zorgvuldig en correct is samengesteld. De medewerkers van WEA Zuid-West verzorgen dit graag voor u.

Beoordelingen/controleren jaarrekeningen

Stelt u zelf de jaarrekening samen maar hebt u behoefte aan controle van een deskundige? Of hebt u een verklaring nodig voor een instantie? WEA Zuid-West controleert uw jaarrekening en interne processen en brengt een deskundig oordeel uit. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de correctheid van de verslaglegging, maar wij brengen ook de risico’s in kaart en onderzoeken of u deze voldoende beheerst.

Wettelijke controle jaarrekening

Onze controleaanpak is risico gedreven en cyclisch opgezet. Risico gedreven zorgt er kort gezegd voor dat wij de focus van onze werkzaamheden leggen bij die bedrijfsprocessen en jaarrekeningposten die er in het kader van de controle van de jaarrekening werkelijk toe doen. Met de cyclische opzet leggen wij volgens een vooraf in overleg met u vastgesteld schema jaarlijks de aandacht op verschillende bedrijfsprocessen. Onze controleaanpak wordt daarmee toegespitst op uw organisatie en is altijd maatwerk. In de praktijk heeft onze controleaanpak bewezen zeer effectief te zijn. Omdat wij bij de jaarrekeningcontrole maximaal gebruik maken van kennis die wij in eerdere jaren hebben opgebouwd, is de efficiency van onze werkzaamheden eveneens gewaarborgd.

 

 

Over WEA

Diensten
Actueel

Werken bij WEA

 

Klantportaal

Contact

WEA ZIERIKZEE


Grevelingenstraat 10a, 4301 XX
Postbus 170, 4300 AD Zierikzee

 

Telefoon: (0111) 45 37 00
Fax: (0111) 45 37 37

 

E-mail: info@weazuidwest.nl

WEA GOES


Singelstraat 3, 4461 HZ 
Postbus 280, 4460 AR Goes

 

Telefoon: (0113) 25 63 00
Fax: (0113) 25 63 10

 

E-mail: info@weazuidwest.nl

Copyright 2015 - WEA ZuidWest