Over WEA

WEA Zuid-West maakt deel uit van WEA Accountants & Adviseurs, een organisatie van registeraccountants, accountants-administratieconsulenten, belastingadviseurs, pensioendeskundigen en loonadviseurs. WEA Accountants & Adviseurs telt in totaal 8 maatschappen, met 20 vestigingen verspreid over Nederland. We zijn groot genoeg om te kunnen investeren in kennis en kwaliteit, maar klein genoeg om te zorgen voor korte communicatielijnen en persoonlijke contact met onze klanten.

WEA kent geen centraal hoofdkantoor en weet hierdoor de overheadkosten te beperken tot een absoluut minimum. Hierdoor zijn wij in staat om concurrerende tarieven aan te bieden.

WEA Zuid-West

WEA Zuid-West heeft vestigingen in Goes en Zierikzee waar, onder leiding van vier vennoten, zo’n 70 gemotiveerde en getalenteerde medewerkers met uiteenlopende achtergronden en kwalificaties, werkzaam zijn in diverse functies.

Persoonlijke benadering

Zoals hiervoor al is weergegeven vormt het begrip persoonlijke benadering één van de kenmerken, zo niet hét kenmerk van WEA Zuid-West. Binnen onze organisatie werken mensen die nadrukkelijk gekozen hebben voor een werkkring bij een organisatie van onze omvang. Door die bewuste keuze is het verloop van medewerkers ten opzichte van de grotere kantoren laag en zijn er weinig wijzigingen in de teamsamenstelling. Voor u als klant is dat prettig.

Inspelen op de toekomst

WEA-adviseurs berekenen en analyseren niet alleen ‘de cijfers’ achteraf. Zij kijken met ondernemers en particulieren zó naar de cijfers dat ze er gegevens uit kunnen halen om goede beslissingen te nemen voor de toekomst, daarbij geldt: “meten is weten”.

Controlepraktijk

WEA heeft al sinds oktober 2006 in de vorm van WEA Audit B.V. te Goes een aparte controlepraktijk om op de meest efficiënte wijze aan de vergunningseisen van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) te voldoen met betrekking tot wettelijk verplichte accountantscontroles. Met de invoering van de Wet Toezicht Accountantskantoren mogen alleen accountantskantoren met een AFM-vergunning wettelijke controles van jaarrekeningen verrichten. WEA Audit B.V. heeft deze AFM-vergunning en is in dat kader al diverse malen met goed gevolg getoetst. Onze organisatie voldoet daarmee aan de hoogste kwaliteitseisen en er is sprake van een strikte scheiding tussen controle en advieswerkzaamheden.

Cliënten

75% van de cliënten van de WEA bestaat uit ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Deze cliënten zijn actief in alle denkbare sectoren. Denk bijvoorbeeld aan recreatie, detailhandel, dienstverlening, bouw en metaalnijverheid. WEA is haar cliënten ook behulpzaam bij internationale activiteiten. Daarnaast beschikken wij over diverse specialistische afdelingen, bijvoorbeeld voor agrariërs of (Duitse) particulieren.

Netwerk

 

Om als organisatie aan onze hoge kwaliteitseisen te voldoen zijn onze accountants aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants en staan onze fiscalisten ingeschreven bij het Register Belastingadviseurs. Daarnaast staan wij als organisatie ingeschreven bij het SRA. Het SRA is een samenwerkingsverband van registeraccountants en accountants-administratieconsulenten, welke vaktechnische ondersteuning geeft en cursussen voor ons verzorgt. WEA Zuid-West beschikt sinds 31 maart 2010 over een convenant met betrekking tot Horizontaal Toezicht en beschikt tevens over een pensioenvergunning.

 

 

Over WEA

Diensten
Actueel

Werken bij WEA

 

Klantportaal

Contact

WEA ZIERIKZEE


Grevelingenstraat 10a, 4301 XX
Postbus 170, 4300 AD Zierikzee

 

Telefoon: (0111) 45 37 00
Fax: (0111) 45 37 37

 

E-mail: info@weazuidwest.nl

WEA GOES


Singelstraat 3, 4461 HZ 
Postbus 280, 4460 AR Goes

 

Telefoon: (0113) 25 63 00
Fax: (0113) 25 63 10

 

E-mail: info@weazuidwest.nl

Copyright 2015 - WEA ZuidWest